საკონტაქტო ინფორმაცია


მისამართი: მერაბ კოსტავას #68, მე-3 კორპუსი, მე-2 სართული, 0171 თბილისი, საქართველო

ელფოსტა: officenoosfera@gmail.com

მობილური: +995 555 263 004

A Project Of

© 2020 by CHRONOBREAK

#CineDOC-Tbilisi 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram