საერთაშორისო საკონკურსო სექცია

 
CivilDOC

 
FOCUS CAUCASUS

 
CinéDOC-Young

 
სტუმარი ქვეყანა – პოლონეთი

 
GERMAN DOX

 
FRENCH PROGRAM

 
ALLY’S CHOICE

 
სპეციალური ჩვენებები

A Project Of

© 2020 by CHRONOBREAK

#CineDOC-Tbilisi 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram