საერთაშორისო საკონკურსო სექცია

 
CivilDOC

 
FOCUS CAUCASUS

 
CinéDOC-Young

 
სტუმარი ქვეყანა – პოლონეთი

 
GERMAN DOX

 
FRENCH PROGRAM

 
ALLY’S CHOICE

 
სპეციალური ჩვენებები