საერთაშორისო სექცია

 
CivilDOC

 
FOCUS CAUCASUS

 
CinéDOC-YOUNG

 
რეჟისორი ფოკუსში

  • მელანქოლიის სამი ოთახი /პირიო ჰონკასალო / ფინეთი, რუსეთი / 2004 / 106 წთ.

  • ტანიუსკა და 7 ეშმაკი / პირიო ჰონკასალო / ფინეთი, რუსეთი, შვედეთი / 1993 / 80 წთ.

  • Ito: ქალაქის მღვდლის დღიური / პირიო ჰონკასალო / ფინეთი / 2009 / 111 წთ.

 
სტუმარი ქვეყანა – ლიტვა

 
მოკლე ფილმები

 
სპეციალური ჩვენებები

 
GERMAN DOX

 
FRENCH PROGRAM

 
FOCUS ON LABOR RIGHTS